«OILA RASMI»  Testi

«OILA RASMI»  Testi

1998 – yil bizning Respublikamizda oila yili deb e’lon qilingan. Pedagoglar  va psixologlar oila muammolarini, uning an’ana va udumlarini, bola shaxsining shakllanishida oilaning ta’sirini o‘rganishda juda ko‘p ishlar qilmoqdalar. Bola ota – onaning faqatgina tarbiyaviy ta’sir etish mahsuli emas. U o‘z oilasini o‘zicha tushunadi va qabul qiladi. Oiladagi o‘z o‘rnini o‘zaro aloqada belgilaydi. Bola  –…

«Nutqlarni eslab qol va o‘z joyiga qo‘yib chiq» metodikasi.

«Nutqlarni eslab qol va o‘z joyiga qo‘yib chiq» metodikasi.

Mazkur metodika yordamida bola diqqatining hajmi tashxis qilinadi. Metodika materiali  1 – rasmda ko‘rsatilgan 8 ta 4×4 hajmdagi katakchalariga har xil miqdordagi nutqlar qo‘yilgan kvadratlar hamda 2 – rasmda berilgan 8 ta 4 x 4 hajmli kataklari bo‘sh bo‘lgan kataklardan iborat. Test maktabgacha yoshdagi bolalarga mo‘ljallangan. Metodikaning qo‘llanilishi. 1 – rasmdagi 8 ta kvadratlar qirqib…

O‘SMIRLIK  DAVRIDA     QO‘RQUV HOLATLARINING NAMOYON      BO‘LISHI

O‘SMIRLIK DAVRIDA QO‘RQUV HOLATLARINING NAMOYON BO‘LISHI

       Insonlar ko‘pincha qo‘rquv holatini xavf- xatar vaqtida, ba’zan biror bir shaxs oldida, muhim ish va muhim uchrashuvlardan oldin, nizoli vaziyatlarda, o‘qish va ishda muvaffaqiyasizlikka duch kelganda, jamoa oldida so‘zga chiqqanda, kutilmaganda sodir bo‘ladigan cho‘chituvchi vaziyatlarni boshdan kechiradilar.         Ko‘pincha psixologik adabiyotlarda qo‘rquv muammosi taniqli olimlar tomonidan keng doirada tahlil qilinib, bu borada ilmiy-nazariy ta’riflar…

XAVOTIRLANISH DARAJASINI ANIQLASH METODIKASI(Ch.D.Spilberger)

XAVOTIRLANISH DARAJASINI ANIQLASH METODIKASI
(Ch.D.Spilberger)

Mazkur so’rovnoma Ch.D.Spilberger tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib,vaziyat bilan bog’liq xavotirlanuvchanlik (VX) hamda shaxs bilan bog’liqxavotirlanuvchanlik (ShX) darajasini aniqlashga xizmat qiladi (so’rovnomaYu.L.Xanin tomonidan modifikatsiya qilingani tufayli ko’pincha «Spilberger –Xanin so’rovnomasi» deb yuritiladi). So’rovnoma 40 ta ta’kid – hukmdan iborat(20 ta ta’kid – hukm VX darajasini, 20 ta ta’kid – hukm ShX darajasini o’lchashgaxizmat qiladi).(VX) Ko’rsatma: Berilgan…

Г.Гарднер томонидан ишлаб чиқилган “Интеллект типлари” анкетаси билан таништириш орқали уларга психологик услубий ёрдам кўрсатиш имконига эга бўламиз.

Г.Гарднер томонидан ишлаб чиқилган “Интеллект типлари” анкетаси билан таништириш орқали уларга психологик услубий ёрдам кўрсатиш имконига эга бўламиз.

Анкетанинг саволномаси Йўриқнома: ҳурматли текширилувчи сизга тақдим этилаётган  сўровномадаги  мулоҳазаларни диққат билан ўқинг ва улардан хатти-ҳаракатларингиз, хулқ-атворингиз ва қизиқишларингизга мос  келганларини махсус жавоблар варақасида “+” ишораси ёрдамида  (1-жадвал) белгиланг. Бошқалар  тушунтиришга қийналадиган мавзуларни осон тушунтира оламан. Мен ҳамма нарсани босқичма босқич бажараман. Менинг йўналишни яхши ҳис эта оламан. Мен ашула матнини осон ёдга олиб қоламан….

Nizolashuvchanlik darajasini aniqlash so‘rovnomasi

Nizolashuvchanlik darajasini aniqlash so‘rovnomasi

Mazkur so‘rovnoma shaxsga nizolashuvchanlik xususiyati qanchalik xos ekanini aniqlashga xizmat qiladi. Yo‘riqnoma: Sizga 8 ta savol taqdim etiladi. Har bir savoldagi varianlardan birini tanlang. 1.  Jamoat transportida boshlanib ketgan tortishuvga sizning munosabatingiz qanday bo‘ladi? A) ishtirok etaman; b) qaysi tomonni haq deb bilsam, uning oldini olib, biror narsa deyman, v) faol aralashib, butun zarbani o‘zimga…

YOSH DAVRLARI PSIXOLOGIYASI

YOSH DAVRLARI PSIXOLOGIYASI

Yosh davrlari psixologiyasi fanining mavzu baxsi turli yoshdagi odamlarning (bolalar, o`quvchilar, kattalar, erkaklar, ayollarning (ontogenezda) tug`ilgandan umrining oxirigacha) psixik rivojlanish jarayonini, shaxsning shakllanishi xamda o`zaro munosabati qonuniyatlarini urganishdan iboratdir. Yosh davrlari psixologiyasi insonda turli psixik jarayonlar rivojlanishining o`ziga xos xususiyatlarini,uning xar xil faoliyatini er va ayolning jinsiy tafovvutlarini, shuningdek inson shaxsining tarkib topishini ilmiy jixatdan…

Qabul qilingan stress o‘lchovi (shkala)

Qabul qilingan stress o‘lchovi (shkala)

Har bir savol uchun quyidagi variantlardan tanlang: 0 = Hech qachon 1 = Deyarli hech qachon 2 = Ba’zan 3 = Ko‘pincha 4 = Juda tex-tez _____ 1. Nimadir kutilmagan tarzda sodir bo‘lganidan tez-tez ranjiganmisiz so‘nggi oyda? _____ 2. Qanchalik tez-tez hayotingizda muhim bo‘lgan narsalarni nazorat qila olmaganingizni o‘tgan oyda anglagansiz _____ 3. O‘tgan oyda…

INDIVIDUAL PSIXOLOGIK TAFOVUTLAR.PSIXOFIZIOLOGIK TIZIMDA JINSIY FARQLAR.

INDIVIDUAL PSIXOLOGIK TAFOVUTLAR.PSIXOFIZIOLOGIK TIZIMDA JINSIY FARQLAR.

Odam xulk-atvoridagi uslubning axamiyati xakida ilk bor I.V.Gyote ta’kidlagan, uning fikricha bu indivuduallkning oliy xususiyatidir Psixologiyada esa xayot uslubi tushunchasi ilk bor Alfred Adler tomonidan ishlatilib, u bu tushunchani odam mavjudligini betakrorligini tavsifini beruvchi xislatlar, xulq-atvor usullari va odamlarning unikal ( mukammal) birlashmasi sifatida qo‘llagan. A.Adler “xayot uslubi” tushunchasini ifodalash uchun quyidagi obrazdan foydalangan: “Agar…

“SOYA” trening mashgʼuloti.

“SOYA” trening mashgʼuloti.

Mashgʼulot tavsiya etiladigan holatlar: guruhiy psixokorrektsion faoliyatda qoʼllanilishi mumkin boʼlib *shaxslararo munosabatlarni, oilaviy munosabatlar va farzand hamda ota-ona munosabatlarida yuzaga kelgan buzilishlarni korrektsiya qilish, *nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda. Maqsad eʼtiborlilik, xotirani rivojlantirish, ichki erkinlik va hotirjamlikni oshirish, ijtimoiy idrok va boshqalarga moslashish koʼnikmasini rivojlantirish.Fonda mayin musiqani past ovozda qoʼyib qoʼyish kerak. Hamma ishtirokchilar oʼz jufti…