Shaxsni boshqarish joyi qayerda ?

Shaxsni boshqarish joyi qayerda ?

Psixologiyada nazorat qilish joyi – bu odamning o’zini anglash qobiliyatidir, buning natijasida inson muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Ushbu tushuncha shaxsning xulq-atvor reaktsiyalariga, boshqalar bilan bo’lgan munosabatlarga va kasalliklarni qabul qilishga katta ta’sir ko’rsatadi. Nazorat qilish joyi odamni tashqi va ichki omillar bo’yicha o’z xatti-harakatlari uchun javobgar qiladi. O’z-o’zidan boshqarish lokusi mavjud bo’lishi mumkin emas; u sotsializatsiya jarayonida paydo…