Savol texnikasi

Savol texnikasi

Informatika fanida “Chiqindilar – chiqindilar chiqib ketmoqda” iborasi mavjud, ya’ni biron bir ma’lumotni satrda noto’g’ri ko’rsatib qo’ysangiz, bu dasturning ishlamasligiga olib keladi. To’g’ri savol berib, inson mavzuni yaxshiroq tushunishi va kerakli ma’lumotlarni to’plashi mumkin, buning natijasida u to’g’ri xulosa chiqarishi mumkin. Ochiq va yopiq savollar Psixologiyada savolni shartli ravishda ochiq, yopiq, huni shaklidagi, aniqlovchi, taklif…