Qayta tuzish yoki ijobiy idrok etish texnikasi
|

Qayta tuzish yoki ijobiy idrok etish texnikasi

Shaxs jamiyatda qabul qilingan narsalar bilan har doim ham rozi bo’lavermaydi. Shu nuqtai nazardan, ko’p odamlar umumiy qabul qilingan qoidalarni buzadilar, undan tashqariga chiqadilar. Ammo buning hech qanday yomon joyi yo’q va psixologiyada bu usul “reframing” nomini olgan. Ushbu maqolada siz nima ekanligini va bu usulni hayotda qanday qo’llash mumkinligini bilib olasiz. Inglizchadan tarjima qilingan holda, qayta tuzish…