Psixodrama: terapiyaning xususiyatlari, ijobiy va salbiy tomonlari

Psixodrama: terapiyaning xususiyatlari, ijobiy va salbiy tomonlari

Psixodrama – bu davolanayotganlarga ta’sir o’tkazish usullari (dramatik harakatlar) orqali muammolarni o’rganishga imkon beradigan eksperimental terapiya shakli. Ushbu yondashuv rol o’ynash va guruh dinamikasini o’z ichiga oladi: aynan shu narsa bemorga ularning hissiy muammolari to’g’risida xabardor bo’lishiga imkon beradi. Tarix Psixodrama 20-asr boshlarida psixiatr Yakob Moreno tomonidan ishlab chiqilgan. 1921 yilda, bundan 100 yil oldin, birinchi mashg’ulot…