Piyaje va Vigotskiyning egotsentrizm haqidagi fikri
|

Piyaje va Vigotskiyning egotsentrizm haqidagi fikri

Egosentrik nutqni o’zi bilan ichki suhbatga qaratilgan bolaning nutqi deb atash mumkin. Ushbu xatti-harakatlar maktabgacha va maktab yoshidagi, taxminan 6-7 yoshdagi bolalar uchun odatiy holdir. Psixologiya sohasidagi mutaxassislar bunday suhbatlarni normal holat deb hisoblashadi, chunki shu tarzda chaqaloq o’z harakatlarini aks ettiradi va talaffuz qiladi. Olim Jan Piyaget bolalarning egosentrizmini bu yoshdagi bola faqat o’zini eshitishi va…