O‘quvchi nerv tizimining xususiyatlarini o‘rganish metodikasi

O‘quvchi nerv tizimining xususiyatlarini o‘rganish metodikasi

Mazkur metodika o‘quvchilarning nerv tizimiga xos xususiyatlarni o‘rganishga mo‘ljallangan bo‘lib, oliy nerv faoliyati tiplari haqidagi nazariy qarashlarga asoslangan (metodika A.A.Polejayevning takliflari asosida ishlab chiqilgan). Metodikaning stimul materiali har xil temperament tiplariga ega bo‘lgan odamlarning hulq – atvorigaoid sifatlarni ifodalovchi hukmlardan tashkil topgan. Sinaluvchi bu hukmlar bilan tanishib chiqqach, ular orasidan o‘z odatiy hulq – atvorini…