Maslowning motivatsiya nazariyasi kerak
| |

Maslowning motivatsiya nazariyasi kerak

Ehtiyojlarni rag’batlantirishning asosiy nazariyalari Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi kontseptsiyasi quyidagi asosiy g’oyalarni va motivatsiya uchun zarur shartlarni o’z ichiga oladi: odam doimiy ravishda ba’zi ehtiyojlarni his qiladi; odam ma’lum bir guruhlarga birlashtirilishi mumkin bo’lgan qat’iy ifoda etilgan ehtiyojlarning ma’lum bir to’plamini boshdan kechiradi; ehtiyojlar guruhlari bir-biriga nisbatan ierarxik ravishda joylashgan; ehtiyojlar, agar ular qondirilmasa, odamni harakatga undaydi; qondirilgan…