Kognitiv moslashuvchanlik har narsada muvaffaqiyat kaliti. Ilm-fan orqali miyangizni qanday rivojlantirish mumkin?
|

Kognitiv moslashuvchanlik har narsada muvaffaqiyat kaliti. Ilm-fan orqali miyangizni qanday rivojlantirish mumkin?

Psixologiyada qarama-qarshi ikkita tushuncha mavjud – aqliy qat’iylik va kognitiv moslashuvchanlik . Ko’pincha zamonaviy odam uchun faqat bilim moslashuvchanligi muhimdir. Ushbu ikkita tushunchani, shuningdek ong va fikrlash moslashuvchanligini rivojlantirish masalasini ko’rib chiqing.  Aqliy qat’iylik va kognitiv moslashuvchanlikni taqqoslash Psixologik faoliyat va xulq-atvorda plastisitning etishmasligi aqliy qat’iylik deb ataladi. Shunday bo’ladiki, inson miyasi uchun boshqasidan ikkinchisiga o’tish qiyin, u o’zgarishlarga qarshi…