Kognitiv fikrlashni rivojlantirish uchun ommabop 7 mashq
|

Kognitiv fikrlashni rivojlantirish uchun ommabop 7 mashq

Kognitiv fikrlash – bu mavjud bo’lgan barcha aqliy faoliyat turlarini rivojlantirish. Ushbu jarayonlarga idrok, xotira, mantiq, tashqi dunyo bilan yaqin aloqalarni yaratadigan tushunchalarni yaratish kiradi. Shuni ta’kidlash kerakki, ularning barchasi insoniyat rivojlanishining turli bosqichlarida turlicha davom etadi. Ushbu bosqichlarni bola o’sishi bilan kuzatish mumkin. Kognitiv fikrlash nima Kognitiv fikrlash = hissiy aql. Bu inson tanasining o’ziga xos xususiyatlari tufayli…