Infantilizmni bartaraf etishning belgilari va usullari

Infantilizmni bartaraf etishning belgilari va usullari

Ba’zi odamlar, kattalar bo’lishiga qaramay, ko’pincha mas’uliyatni zimmasiga olishdan, muammolarni engishdan qo’rqishadi. Bunday shaxslar bolaga xos bo’lgan yoshi uchun juda sodda va etuk emas. Ko’pgina odamlar bunday odamlarning xarakteriga ega emasligini aytishadi. Biroq, psixologiya mutaxassislari bunday xatti-harakatni – infantilizmni aniqlashga muvaffaq bo’lishdi. Lotin tilidan tarjima qilingan infantilizm “bolalarcha” degan ma’noni anglatadi, bu kattalar tomonidan jismoniy va aqliy rivojlanishda…