OLIY VA PROFESSIONAL TA’LIM INTEGRATSIYASIDA DUAL TA’LIMNING MOHIYATI

OLIY VA PROFESSIONAL TA’LIM INTEGRATSIYASIDA DUAL TA’LIMNING MOHIYATI

Ortiqov Oybek Rusramovch pedagogik kafedrasi o’qituvchisi. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respblikasi Prezidentining 08.10.2019 yil PF-5847 sonli farmonida:  “O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy…