Ilmiy fikrlash: ma’nosi, xususiyatlari va usullari

Ilmiy fikrlash: ma’nosi, xususiyatlari va usullari

Fikrlashning empirik turini inson dunyoni sub’ektiv darajada idrok etadigan kundalik hayotga bog’lash mumkin. Ilmiy fikrlash idrokning boshqa shaklini ifodalaydi. Ushbu maqolada siz ilmiy fikrlash va uning xususiyatlari haqida ko’proq bilib olishingiz mumkin. Ilmiy fikrlashning afzalliklari va xususiyatlari Empirik fikrlash faqat sub’ektivdir. Ilmiy jihatdan ob’ektiv hukmlar va dalillar bazasidan foydalaniladi. Ushbu xususiyatlardan so’ng odamlarni 2 guruhga bo’lish mumkin. Ilmiy fikrlaydigan…