«GRAFIK DIKTANT» Metodikasi

«GRAFIK DIKTANT» Metodikasi

«Grafik diktant» metodikasi murakkablik darajasi o‘sib boradigan qilib tuzilgan uchta grafik tasvirdan iborat. Test katak qog‘ozda bajariladi. «Grafik diktant» metodikasi bolaning o‘quv faoliyatiga individual tayyorligi haqida kerakli ma’lumotlarni beradi. O‘qitish o‘qituvchining o‘quvchiga u yoki bu o‘quv ma’lumotini berish emas, balki o‘quvchining mustaqil faoliyati shakllantiriladigan muhitni yaratishdan iborat. Grafik diktant maktabgacha yoshdagi bolaning o‘qituvchini tinglashga, diqqatini…