Siz kimsiz: “Gotschaldt raqamlari” texnikasi

Siz kimsiz: “Gotschaldt raqamlari” texnikasi

Ushbu test “Gottschaldt figurasi” texnikasining o’ziga xos o’zgarishi bo’lib, dalaga bog’liqlik / maydonga bog’liqlikni aniqlash uchun ishlatiladi. Nazariya Ushbu texnikaning yordami bilan dalaga bog’liq va daladan mustaqil shaxs turlarining farqlari aniqlanadi. Xulosalar ma’lum bir kishining tashqi referentlardan ozodlik darajasi asosida amalga oshiriladi. Boshqacha qilib aytganda, shaxs qaror qabul qilishda o’z qobiliyatlari va ko’nikmalariga qay darajada rahbarlik qilayotgani…