G’azabning bosqichlari

G’azabning bosqichlari

Yashirin namoyon bo’lish – kuchayib borayotgan norozilik hissi bilan tavsiflanadi. Ayni paytda, inson o’z his-tuyg’ularini yashiradi va uning yuzida ularning namoyon bo’lishiga yo’l qo’ymaydi. Hissiy tuyg’u yuz ifodalarini rag’batlantirish orqali sezilishi uchun etarli kuchga ega bo’lmoqda. Shaxs o’z nuqtai nazarini himoya qila boshlaydi, g’azabiga sabab bo’lgan to’siqni olib tashlashga harakat qiladi. Ushbu bosqich hissiyotlarni madaniyatli ifodalash uchun maqbuldir. Boshqarib bo’lmaydigan g’azab – bu bosqichda…