Dotsotsializatsiya va sotsializatsiya nima?
| | | | |

Dotsotsializatsiya va sotsializatsiya nima?

Desotsializatsiya va resotsializatsiya bir xil hodisaning ikki tomonidir. Sotsiologiyada desotsializatsiya – bu shaxs ilgari o’rganilgan xatti-harakatlar normalari, turmush tarzi, ijtimoiy rollar va qadriyatlar tizimlarini yo’qotishi yoki ataylab tark etishi. Ijtimoiylashtirish – bu rivojlanishning bosqichi bo’lib, unda odam yangi xulq-atvor normalarini, ijtimoiy rollarni va qadriyatlarni o’rganadi. Qayta ijtimoiylashtirish kimga kerak? Resotsializatsiya – bu ijtimoiylashuvning natijasidir. Salbiy munosabat va qadriyatlar…