Xodimlarni rag’batlantirishning asosiy nazariyalari

Xodimlarni rag’batlantirishning asosiy nazariyalari

Frederik Teylor nazariyasi Ilmiy menejmentning klassik nazariyasi deb ataladi.Bu nazariyaga ko’ra, tashkilot xodimlari, agar moddiy mukofotlash ularning ish natijalari bilan chambarchas bog’liq bo’lsa, asosan mehnatga qiziqishadi. Naqd pulni rag’batlantirish kuchli ishlash uchun yagona asosdir. Teylor nazariyasi asosida mehnat unumdorligini quyidagi yo’llar bilan oshirish mumkin: ishlab chiqarish stavkalarini belgilash; soatlik to’lov; rahbariyat tomonidan majburlash; ko’rsatmalar mavjudligi va ish…