Aksiologiya

Aksiologiya

Aksiologiya insonning qadriyatlar tizimini anglatadi. Aksiologiya falsafa oqimlarini nazarda tutadi va qadriyatlarning o’zlarini va kelib chiqish xususiyatlarini o’rganadi. Qadriyatlar tizimi har bir inson uchun nihoyatda muhimdir, uning yordami bilan u o’zining dunyoqarashini shakllantiradi, o’ziga mos faoliyat yo’nalishlarini qidiradi va u yoki bu sohada muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Keling, aksiologiya ilmiy nuqtai nazardan nimani o’rganishini ko’rib chiqamiz, qadriyatlar turlari…