“Biz – jamoamiz!” trening mashg‘uloti
|

“Biz – jamoamiz!” trening mashg‘uloti

Trening o‘qituvchilar jamoasini jipslashtirish, jamoada, guruhda o‘zaro munosabatlarnirivojlantirishga bag‘ishlangan. Trening pedagogik jamoani birlashtirishga, muloqot ko‘nikmalarini, hissiy barqarorlikni, o‘ziga ishonchni, bir-biriga mehr-oqibatli munosabatni rivojlantirishga qaratilgan. Trening mashqlarini bajarish orqali o‘qituvchilar bir-birlarini tushunishni o‘rganadilar. Trening o‘qituvchilarni o‘z-o‘zini takomillashtirishga, aks ettirishga, kommunikativ kompetensiya mexanizmlarini o‘zlashtirishga undaydi. Maqsad: – o‘qituvchilarning hamjihatligi, jamoaviy o‘zaro samarali hamkorlikni shakllantirish. – qulay psixologik…

Mozaika metodi

Mozaika metodi

Mozaika so’zining ma’nosi bo’laklardan  yig’ib  butun  hosil qilishdir. Bu  usuldan  foydalanish  uchun oldindan kartochkalarga so’zlar yozilishi kerak. O’quvchi so’zlar ketma –  ketligini  topib qo’yib gap yasashi lozim.  Fizikada qonun, qoidalarning so’zlarini alohida kartochkalarda yozish mumkin. har bir qoida, qonun so’zlari yozilgan  kartochkalar  alohida  konvertda  saqlanishi  lozim. Rasmlarni ham qirqib bo’laklab qo’yilsa o’quvchi yig’ib rasm haqida…