Xotirani oshirishning 10 usuli

Xotirani oshirishning 10 usuli

Yoshligimdan doimo xotirani rivojlantirish,«super-fenomenal» miya sohibi bo’lishgaqiziqib kelganman. Xuddi menga bir kitobnibersa suvdek ichkandek uni yodlab olishniva keyinchalik o’qigan ma’lumotimnieffektiv tarzda ishlatishni o’ylabyurganman. O’zim ham student bo’lganimuchun qanday qilib imtixonlarga tez vapuxta tayyorlanish haqida ko’p fikr yuritaredim. Quyida esa tajribadan o’tgan , jahonmiqyosidagi mashxur maslahatlarkeltirilgan. Xotirani rivojlantirish asoslariXotiraning asoslari haqida keyinchalikbatafsil to’xtalaman. Axir , blogimningasosiy…

«OILA RASMI»  Testi

«OILA RASMI»  Testi

1998 – yil bizning Respublikamizda oila yili deb e’lon qilingan. Pedagoglar  va psixologlar oila muammolarini, uning an’ana va udumlarini, bola shaxsining shakllanishida oilaning ta’sirini o‘rganishda juda ko‘p ishlar qilmoqdalar. Bola ota – onaning faqatgina tarbiyaviy ta’sir etish mahsuli emas. U o‘z oilasini o‘zicha tushunadi va qabul qiladi. Oiladagi o‘z o‘rnini o‘zaro aloqada belgilaydi. Bola  –…

O‘SMIRLIK  DAVRIDA     QO‘RQUV HOLATLARINING NAMOYON      BO‘LISHI

O‘SMIRLIK DAVRIDA QO‘RQUV HOLATLARINING NAMOYON BO‘LISHI

       Insonlar ko‘pincha qo‘rquv holatini xavf- xatar vaqtida, ba’zan biror bir shaxs oldida, muhim ish va muhim uchrashuvlardan oldin, nizoli vaziyatlarda, o‘qish va ishda muvaffaqiyasizlikka duch kelganda, jamoa oldida so‘zga chiqqanda, kutilmaganda sodir bo‘ladigan cho‘chituvchi vaziyatlarni boshdan kechiradilar.         Ko‘pincha psixologik adabiyotlarda qo‘rquv muammosi taniqli olimlar tomonidan keng doirada tahlil qilinib, bu borada ilmiy-nazariy ta’riflar…

XAVOTIRLANISH DARAJASINI ANIQLASH METODIKASI(Ch.D.Spilberger)

XAVOTIRLANISH DARAJASINI ANIQLASH METODIKASI
(Ch.D.Spilberger)

Mazkur so’rovnoma Ch.D.Spilberger tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib,vaziyat bilan bog’liq xavotirlanuvchanlik (VX) hamda shaxs bilan bog’liqxavotirlanuvchanlik (ShX) darajasini aniqlashga xizmat qiladi (so’rovnomaYu.L.Xanin tomonidan modifikatsiya qilingani tufayli ko’pincha «Spilberger –Xanin so’rovnomasi» deb yuritiladi). So’rovnoma 40 ta ta’kid – hukmdan iborat(20 ta ta’kid – hukm VX darajasini, 20 ta ta’kid – hukm ShX darajasini o’lchashgaxizmat qiladi).(VX) Ko’rsatma: Berilgan…

Г.Гарднер томонидан ишлаб чиқилган “Интеллект типлари” анкетаси билан таништириш орқали уларга психологик услубий ёрдам кўрсатиш имконига эга бўламиз.

Г.Гарднер томонидан ишлаб чиқилган “Интеллект типлари” анкетаси билан таништириш орқали уларга психологик услубий ёрдам кўрсатиш имконига эга бўламиз.

Анкетанинг саволномаси Йўриқнома: ҳурматли текширилувчи сизга тақдим этилаётган  сўровномадаги  мулоҳазаларни диққат билан ўқинг ва улардан хатти-ҳаракатларингиз, хулқ-атворингиз ва қизиқишларингизга мос  келганларини махсус жавоблар варақасида “+” ишораси ёрдамида  (1-жадвал) белгиланг. Бошқалар  тушунтиришга қийналадиган мавзуларни осон тушунтира оламан. Мен ҳамма нарсани босқичма босқич бажараман. Менинг йўналишни яхши ҳис эта оламан. Мен ашула матнини осон ёдга олиб қоламан….

YOSH DAVRLARI PSIXOLOGIYASI

YOSH DAVRLARI PSIXOLOGIYASI

Yosh davrlari psixologiyasi fanining mavzu baxsi turli yoshdagi odamlarning (bolalar, o`quvchilar, kattalar, erkaklar, ayollarning (ontogenezda) tug`ilgandan umrining oxirigacha) psixik rivojlanish jarayonini, shaxsning shakllanishi xamda o`zaro munosabati qonuniyatlarini urganishdan iboratdir. Yosh davrlari psixologiyasi insonda turli psixik jarayonlar rivojlanishining o`ziga xos xususiyatlarini,uning xar xil faoliyatini er va ayolning jinsiy tafovvutlarini, shuningdek inson shaxsining tarkib topishini ilmiy jixatdan…

Qabul qilingan stress o‘lchovi (shkala)

Qabul qilingan stress o‘lchovi (shkala)

Har bir savol uchun quyidagi variantlardan tanlang: 0 = Hech qachon 1 = Deyarli hech qachon 2 = Ba’zan 3 = Ko‘pincha 4 = Juda tex-tez _____ 1. Nimadir kutilmagan tarzda sodir bo‘lganidan tez-tez ranjiganmisiz so‘nggi oyda? _____ 2. Qanchalik tez-tez hayotingizda muhim bo‘lgan narsalarni nazorat qila olmaganingizni o‘tgan oyda anglagansiz _____ 3. O‘tgan oyda…

INDIVIDUAL PSIXOLOGIK TAFOVUTLAR.PSIXOFIZIOLOGIK TIZIMDA JINSIY FARQLAR.

INDIVIDUAL PSIXOLOGIK TAFOVUTLAR.PSIXOFIZIOLOGIK TIZIMDA JINSIY FARQLAR.

Odam xulk-atvoridagi uslubning axamiyati xakida ilk bor I.V.Gyote ta’kidlagan, uning fikricha bu indivuduallkning oliy xususiyatidir Psixologiyada esa xayot uslubi tushunchasi ilk bor Alfred Adler tomonidan ishlatilib, u bu tushunchani odam mavjudligini betakrorligini tavsifini beruvchi xislatlar, xulq-atvor usullari va odamlarning unikal ( mukammal) birlashmasi sifatida qo‘llagan. A.Adler “xayot uslubi” tushunchasini ifodalash uchun quyidagi obrazdan foydalangan: “Agar…

Differensial psixologiya

Differensial psixologiya

Differensial psixologiya psixologiya fanining tarmoklaridan biri bulib, guruxdagi insonlar va individlarning psixologik farklarini urganadi. Shu bilan birga farklarning tabiati, asosi va kelib chikish xususiyatlari xamda omillarini tadkik kiladi. Differensial psixologiya – shaxsiing individual xamda muayyan guruxlarga oid bulgan psixologik farklarini urganadigan maxsus soxasi. Differensial psixologiya (lotincha “differentia”- fark, tafovut degan ma’noni anglatadi) – individlararo va…