WORLD OF SCIENCE
-TARJIMA
-TAHRIRLASH
-MAQOLA CHOP ETISH
-MAQOLA YOZIB BERISH
-KITOBLAR CHIQARISH

Murojaat uchun: @Zuxra_Shuxratovna

https://t.me/publicationnew