Xarakter qanday shakllanadi

Xarakter qanday shakllanadi

Shaxsning xarakteri deganda shaxsning atrof-muhitga, turli holatlarga, o’ziga nisbatan munosabatini belgilaydigan shaxsiyat xususiyatlari majmui tushuniladi. Xarakterning ma’lum bir turi odamning muayyan vaziyatlarda o’zini tutishi bilan ko’rsatiladi. Belgilar oxir-oqibat insonning butun hayotida iz qoldiradi. Turli xil nazariy konstruktsiyalar xarakterga turli xil tushuncha beradi. Uchta asosiy narsa…

Xarakterning aksenti

Xarakterning aksenti

Belgilarni aksentuatsiya qilish me’yorning haddan tashqari versiyasi bo’lgan aniq belgilar xususiyatlarini anglatadi. Ushbu xususiyatlar bolani noto’g’ri tarbiyalash bilan bog’liq holda o’zini namoyon qilishi mumkin. Aksentuatsiyalar juda ko’p. Ko’pincha, ular aniq balog’at yoshida kuzatiladi. Ushbu ta’rif xarakterning g’ayritabiiy rivojlanishini anglatadi, agar ba’zi xususiyatlar boshqalardan ustun bo’lsa,…