Tush korish | Behruzbek.uz
Tush ko’rish: yashirin ma’nomi yoki fikrlashning samarasi?

Tush ko’rish: yashirin ma’nomi yoki fikrlashning samarasi?

Nevrologlarni biz odatda yomon tushlar ko’rayotganimiz qiziqtiradi. Nima uchun ular ko’pincha yomon? Ehtimol, bizning miyamiz qandaydir qorong’i yozuvchi kabi ishlaydi? Yomon tushlar mudofaa mexanizmi sifatida Javobni bilish uchun evolyutsiya doirasida tushlar haqida o’ylash kerak. 2009 yilgi bir maqolada fin kognitiv psixolog Antti Revonsuo bezovta qiluvchi,…