Sotsiolog kim ? Uning   bizning hayotimizda vazifasi qanday ?

Sotsiolog kim ? Uning bizning hayotimizda vazifasi qanday ?

Sotsiolog bu xatti-harakatlarni shakllantirgan shaxslar va jamiyatning xatti-harakatlarini tahlil qiladigan shaxs. Sotsiologiya; Bu jamiyat odamlarga qanday ta’sir qilishini va odamlar jamiyatga qanday ta’sir qilishini o’rganadigan fan. Sotsiologlar, jamiyat va odamlarni ta’sir o’rganish tadbirlar , turli maqsadlar uchun tegishli tashkilotlar yoki jismoniy shaxslarga ma’lumot beradi shaxs . Sotsiolog nima? Sotsiolog nima…