Psixologiyada shaxsni aniqlash tushunchasi

Psixologiyada shaxsni aniqlash tushunchasi

Psixologiyada identifikatsiya so’zining ta’rifi inson o’zini boshqa odamlar bilan tanishtirishga murojaat qiladigan aqliy jarayon bilan bog’liq. Inson o’zini psixologik himoya qilish uchun yoki jamiyatda tezda moslashish uchun o’zini tanitishi mumkin. Identifikatsiya jarayoni psixoterapiyada komplekslar bilan ishlashda faol qo’llaniladi. Identifikatsiya qilish jarayoni bu mutlaqo odatiy…