Psixologiyada shaxsiyat nazariyalari

Psixologiyada shaxsiyat nazariyalari

Shaxsiyat tushunchasini turli yo’llar bilan aniqlash mumkin. Eng mashhur ta’riflardan biri shundaki, inson turli xil psixik xususiyatlarning majmui sifatida qaraladi: odamni ajratib turadigan fikrlash, xulq-atvor va hissiyotlar. Shaxsiyatning turli xil nazariyalari ham mavjud. Inson shaxsiyatining rivojlanishiga ta’sir qiladigan narsa haqidagi nazariyalar juda xilma-xildir. Masalan, genlar…