Qobiliyat | Behruzbek.uz
Qobiliyat tushunchasi

Qobiliyat tushunchasi

Har qanday faoliyat odamdan o’ziga mosligini aniqlaydigan va uni amalga oshirishda ma’lum bir muvaffaqiyat darajasini ta’minlaydigan o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lishni talab qiladi. Yilda psixologiya, bu individual psixologik xususiyatlari shaxs qobiliyatlarini deyiladi, va faqat shu qobiliyat, birinchidan, bu ajralib turadi psixologik tabiat bo’lgan , ikkinchidan, ular alohida-alohida farq . Barcha odamlar tik…