Qiziqishlar to’qnashuvi nima?

Qiziqishlar to’qnashuvi nima?

“Qiziqishlar to’qnashuvi” tushunchasi tashkilotning qanday zarar ko’rganligidan qat’i nazar, xodimning ularning foydasini olishga qaratilgan faol harakatlarini anglatadi. Manfaatlar to’qnashuviga olib kelishi mumkin bo’lgan asosiy omillar: konfliktga aloqador shaxs turi; nizo tomonlarining vakolatlari; xodimlar o’rtasidagi munosabatlar. Manfaatlar to’qnashuvining asosiy sabablari Ishdagi kelishmovchiliklar turli sabablarga…