Piyaje | Behruzbek.uz
Piyaje va Vigotskiyning egotsentrizm haqidagi fikri

Piyaje va Vigotskiyning egotsentrizm haqidagi fikri

Egosentrik nutqni o’zi bilan ichki suhbatga qaratilgan bolaning nutqi deb atash mumkin. Ushbu xatti-harakatlar maktabgacha va maktab yoshidagi, taxminan 6-7 yoshdagi bolalar uchun odatiy holdir. Psixologiya sohasidagi mutaxassislar bunday suhbatlarni normal holat deb hisoblashadi, chunki shu tarzda chaqaloq o’z harakatlarini aks ettiradi va talaffuz…