Psixologiyada muloqotning pertseptiv tomoni

Psixologiyada muloqotning pertseptiv tomoni

Psixologiyada idrok deganda, hodisalarni turli xil ko’rinishlarida to’g’ridan-to’g’ri idrok etish jarayoni tushuniladi, bu allaqachon mavjud bo’lgan inson tajribasi asosida analizatorlarning o’zaro ta’siri tufayli yuzaga keladi. Oddiy qilib aytganda, idrok – bu hissiy ma’lumotlarning inson tomonidan ular haqiqatan ham (ob’ektiv) mavjud bo’lgan shaklda o’zlashtirilishi….