Peercoin – yosh va istiqbolli cryptocurrency sifatida tanila boshladi.
Peercoin cryptocurrencyning asosiy farqlovchi xususiyati himoya qilish uchun kichik hisoblash quvvatidan foydalanishdan iborat bo’lgan aloxida algoritmga asoslangan.