O'ziga ishonchsizlik | Behruzbek.uz
O’ziga ishonchsizlik bilan qanday kurashish mumkin?

O’ziga ishonchsizlik bilan qanday kurashish mumkin?

O’ziga bo’lgan shubha odamni orzu qilgan hayotida yashashga, shuningdek, har qanday maqsadga erishishga xalaqit beradi. Ko’pincha, bolalik davrida ota-onalarning noto’g’ri ta’siri tufayli odamlar o’zlariga ishonchsiz bo’lib qolishadi. Noaniqlikni shakllantirishda ota-onadan tashqari, buvilar yoki o’qituvchilar ham ishtirok etishi mumkin. Odatda, ishonchsizlik hayotning faqat bitta sohasida namoyon…