Muammoni o’rganish: usul haqida qisqacha

Muammoni o’rganish: usul haqida qisqacha

Muammoli ta’lim – bu o’quvchining o’zi har qanday qarama-qarshiliklarga duch keladigan va ularning tushunchalariga o’zi erishishga harakat qiladigan o’qitish usuli. Shunday qilib, inson nafaqat tafakkurini rivojlantirishga, balki muammoning echimini topishga va ilgari olgan bilimlaridan foydalanishga qodir. Muammoni o’rganish metodologiyasidan foydalanish unchalik mashhur emas,…