Logoterapiya

Logoterapiya

V. Frankl tomonidan ishlab chiqilgan ushbu yo’nalishda inson harakatlari uch turga bo’linadi: 1) ma’naviy shaxsni yaratishga hissa qo’shish; 2) ma’naviyatni yo’q qilish; 3) ma’naviyatga befarq. Franklning yondashuvi uchta asosiy tushunchaga asoslanadi: 1) iroda erkinligi; 2) ma’no irodasi; 3) hayotning mazmuni. Hayotning mazmuni haqidagi savol zamonaviy oddiy odam uchun…