Kognitiv moslashuvchanlik har narsada muvaffaqiyat kaliti. Ilm-fan orqali miyangizni qanday rivojlantirish mumkin?

Kognitiv moslashuvchanlik har narsada muvaffaqiyat kaliti. Ilm-fan orqali miyangizni qanday rivojlantirish mumkin?

Psixologiyada qarama-qarshi ikkita tushuncha mavjud – aqliy qat’iylik va kognitiv moslashuvchanlik . Ko’pincha zamonaviy odam uchun faqat bilim moslashuvchanligi muhimdir. Ushbu ikkita tushunchani, shuningdek ong va fikrlash moslashuvchanligini rivojlantirish masalasini ko’rib chiqing.  Aqliy qat’iylik va kognitiv moslashuvchanlikni taqqoslash Psixologik faoliyat va xulq-atvorda plastisitning etishmasligi aqliy qat’iylik…