Kognitiv jarayonlar

Kognitiv jarayonlar

Kognitiv jarayonlar ma’lum ma’lumotlarni qabul qilish, saqlash va ko’paytirish uchun javobgardir. Bularga insonning intellektual qobiliyatlari, uning iste’dodi kiradi. Kognitiv jarayonlar: shaxsning yaxlitligi uchun mas’ul bo’lgan va eski voqealarni ko’paytirishga yordam beradigan xotira; biron bir narsani idrok etishga yo’naltirilgan e’tibor; atrofdagi dunyoni va alohida…