Isterik shaxs turining xususiyatlari

Isterik shaxs turining xususiyatlari

Shaxsiyatning histerik turi – bu ta’kidlangan belgilarning biri. Ko’pincha bunday odamlar o’zlarining bema’ni harakatlari bilan hayotlarini murakkablashtiradilar. Ko’p odamlar o’zlarining muloqot usullarini yoqtirmaydilar. Jamiyatda iloji boricha yaxshiroq moslashish uchun xarakterdagi histerik xususiyatlarni o’z vaqtida tanib, ularni tuzatishga harakat qilish kerak. Histeroid turini boshqasi bilan aralashtirish…