Amaliy psixologiya

Amaliy psixologiya

Amaliy psixologiya fandagi bilimlarni amalda qo’llash uchun mas’ul bo’lgan bo’lim sifatida tushuniladi. Amaliy psixologiya inson hayotining barcha sohalarida faol qo’llaniladi. Amaliy psixologiyaning vazifalari Amaliy psixologiya 4 yo’nalishni o’z ichiga oladi: psixologik tuzatish inson psixikasi bilan uni normalizatsiya qilish uchun ishlashga qaratilgan; psixodiagnostika insonning…