Psixologiyadagi aks ettirish effekti: miya nima iste’mol qiladi, u ko’payadi

Psixologiyadagi aks ettirish effekti: miya nima iste’mol qiladi, u ko’payadi

Bizning ongimiz mexanizmlarini bilish unga ta’sir etish usullarini keltirib chiqaradi. Chiroyli mantiqiy harakatmi? Aksincha, evolyutsion paradoks. Tabiat bizga omon qolish va taraqqiyot uchun nimani ato etgan bo’lsa, zamonaviy dunyoda katta, hatto o’limga olib kelmaydigan muammolar bilan tahdid qilmoqda. Bu erda nima bo’ldi? Ko’zgu hodisasi Insonning ongsiz…