• Xayollar harakatga aylanganida,orzular haqiqatga aylanadi.
  • 07.04.2020

Virus vs Antivirus

Virus-dasturlarlar yoki komp’yuter viruslari deb – komp’yuterning xotirasidagi ma’lumotlarni ishdan chiqarish maqsadida maxsus tuzilgan dasturiy vositalarga aytiladi.

Axborot jarayonlarining apparat va dasturiy ta’minoti. Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasi. Qurilmaviy ta’minot.

Zamonaviy komp’yuter texnologiyalarining dasturiy ta’minoti, asosan tizimli dasturlardan, utilitlardan yoki boshqacha qilib aytganda servis dasturlardan,amaliydasturlardan hamda translyatorlardan tashkil topadi

Multimedia haqida

Zamonaviy mazmunda – axborot – odamlar orasidagi, odamlar bilan jonli va jonsiz tabiat, xususan EHM orasidagi ma’lumot almashinuvi bo’lib, keng ma’nodagi ilmiy tushunchadir.

Behruzbek Hamidov Navro`zvich 1999-yil 30-iyulda Buxoro viloyati G`ijduvon tumanida tug`ilganman.Bugungi kunda Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika va Psixologiya ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabasiman.Informatikaga qiziqishim balandligi uchun shu blogni yaratdim.Men egallagan bilimlarni ko`pchilikka o`rgatayotganim,ular uchun oz bo`lsada yordam berib kelayotganimdan xursandman.