• Xayollar harakatga aylanganida,orzular haqiqatga aylanadi.
  • 06.04.2020