• Xayollar harakatga aylanganida,orzular haqiqatga aylanadi.
  • 07.04.2020