Topikal artikulyatsiya – bu ishontirishning yana bir usuli

Topikal artikulyatsiya – bu ishontirishning yana bir usuli

Haqiqiy bo’linish – bu uzatilgan ma’lumotdan foydalanib, manzilga ta’sir o’tkazish. Filologiyada ushbu tamoyil matnning ma’lum bir bo’linishiga asoslanadi. Xususan, xat yoki nutq matni quyidagilarga bo’linadi. Mavzu. Ya’ni, bu holda asosiy g’oya ko’rsatiladi. Yadro nutqning yoki mashinkada yozilgan matnning asosiy tarkibiy qismidir. Birlashtiruvchi bog’lanish vazifasini bajaradigan…