Psixoimmunologiya: asab va immun tizimlari o’rtasidagi munosabatlar

Psixoimmunologiya: asab va immun tizimlari o’rtasidagi munosabatlar

To’g’ri, jismoniy sog’liq qanchalik kuchli bo’lsa, psixika va asab tizimi shunchalik barqaror bo’ladi? Tananing sog’lig’ini yaxshilash orqali ruhiy holatni yaxshilash mumkinmi? Ushbu va boshqa masalalar bilan psixoimmunologiya fani shug’ullanadi. Psixika va immunitet o’rtasidagi bog’liqlik Psixoimmunologiya – bu insonning asab va immun tizimini, shuningdek, ularning…