• Behruzbek Hamidov shaxsiy blogi.
  • 26.02.2020

Motivatsiya nima ?

» Motivatsiya » atamasi » motiv » atamasidan kengroq tushunchadir. Zamonaviy psixologiyada ular kamida ikkita ruhiy hodisani belgilaydilar:

Pulsizlik-ongli holatmi yoxud istaklarimizni amalga oshiramiz !!!

Nega ba’zilar katta pul ishlaydilar, boshqalari ozgina pul ishlaydilar, hatto «boshlang’ich shartlar» taxminan bir xil bo’lsa ham? Nega ba’zilar yangi mashina va qimmat dam olish uchun pulni tejashadi, boshqalari ish haqidan ish haqi evaziga yashashadi?

IT-lug’at

A Axborot – Taqdim etilish shaklidan qat’iy nazar shaxs, predmet, dalil, voqea, hodisa va jarayonlar haqidagi ma’lumotlar. Dalil, voqea, hodisa, predmet, jarayon kabi obyektlar haqidagi bilim (ma’lumotlar) hamda tushunchalar yoki buyruqlar. …

Ekspert sistemalari haqida ma’lumotlar

Kompyuter axborot tizimlari o’rtasida eng katta taraqqiyot sun’iy intellektdan foydalanishga asoslangan ekspert tizimlarini ishlab chiqish sohasida qayd etildi.

Grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasi va uning dasturiy vositalari

Kompyuter taqdimotlari tushunchasi. Power Point ADP – ma’ruza qilishda prezentasiyalarni (taqdimotlarni) tayyorlash uchun xizmat qiladi.

Axborot texnologiyalarining ta’minoti

Axborot texnologiyasi axborot tizimlari bilan mukammal bog’langan bo’lib, ular uchun axborot texnologiyasi asosiy muhit hisoblanadi. Bir qaraganda axborot texnologiyasi va tizimi tushunchasi bir–biriga o’xshash ko’rinadi, aslida esa bunday emas.

Axborot texnologiyalarining turlari:

1. Videotexnologiya– ma’lumotlarni turli tasvirlash ko’rinishida ifodalaydi. 2. Multimedia texnologiya– ixtiyoriy ma’lumotlarni kompleks ko’rinishda tasvirlashga asos-langan. Bu texnologiya matnlar, grafiklar, chizmalar, tasvirlar, tovushlar va harakatlarni yagona bir tizimga birlashtirib namoish etadi. …

Axborot texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari

Shaxsiy kompyuterning yaratilishi bilan axborot texnologiyasining taraqqiyotida yangi davr boshlandi. Yangi davrning asosiy maqsadi kasbiy va maishiy xizmat sohalarida insonning shaxsiy axborot talabini qondirish bo’lib bormoqda.