• Xayollar harakatga aylanganida,orzular haqiqatga aylanadi.
  • 06.04.2020

Virus vs Antivirus

Virus-dasturlarlar yoki komp’yuter viruslari deb – komp’yuterning xotirasidagi ma’lumotlarni ishdan chiqarish maqsadida maxsus tuzilgan dasturiy vositalarga aytiladi.

Axborot jarayonlarining apparat va dasturiy ta’minoti. Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasi. Qurilmaviy ta’minot.

Zamonaviy komp’yuter texnologiyalarining dasturiy ta’minoti, asosan tizimli dasturlardan, utilitlardan yoki boshqacha qilib aytganda servis dasturlardan,amaliydasturlardan hamda translyatorlardan tashkil topadi

Multimedia haqida

Zamonaviy mazmunda – axborot – odamlar orasidagi, odamlar bilan jonli va jonsiz tabiat, xususan EHM orasidagi ma’lumot almashinuvi bo’lib, keng ma’nodagi ilmiy tushunchadir.

Motivatsiya nima ?

» Motivatsiya » atamasi » motiv » atamasidan kengroq tushunchadir. Zamonaviy psixologiyada ular kamida ikkita ruhiy hodisani belgilaydilar:

Pulsizlik-ongli holatmi yoxud istaklarimizni amalga oshiramiz !!!

Nega ba’zilar katta pul ishlaydilar, boshqalari ozgina pul ishlaydilar, hatto «boshlang’ich shartlar» taxminan bir xil bo’lsa ham? Nega ba’zilar yangi mashina va qimmat dam olish uchun pulni tejashadi, boshqalari ish haqidan ish haqi evaziga yashashadi?

IT-lug’at

A Axborot – Taqdim etilish shaklidan qat’iy nazar shaxs, predmet, dalil, voqea, hodisa va jarayonlar haqidagi ma’lumotlar. Dalil, voqea, hodisa, predmet, jarayon kabi obyektlar haqidagi bilim (ma’lumotlar) hamda tushunchalar yoki buyruqlar. …

Tarmoq texnologiyalari. Internet texnologiyasi va uning xizmatlari

Korxonalar miqyosida iqtisodiyotni boshqarish mazkur jarayonda katta jamoalarning ishtirok etishini talab qiladi. Bu jamoalar shaharning turli tumanlarida, mamlakatning turli mintaqalarida va hatto boshqa-boshqa davlatlarda joylashgan bo’lishi mumkin. Boshqaruvni oqilona amalga oshirishni hal etish uchun axborot almashish tezligi va qulayligi, va shuningdek ma’muriyatning uzviy aloqada bo’lish imkoniyatlari muhim va dolzarb bo’lib qolmoqda.

Multimedia ilovalarini ishlab chiqish texnologiyasi

Hozirgi vaqtda ko’plab kompaniya va firmalarda amaliy mashg`ulotlar, uchrashuvlar, treninglar va boshqa tadbirlarni o’tkazish uchun turli kompyuter texnologiyalaridan foydalanilmoqda.

Multimedia texnologiyalari

Multimediali texnologiya (multi – ko’p, media – muhit) bir vaqtning o’zida ma’lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi

Ekspert sistemalari haqida ma’lumotlar

Kompyuter axborot tizimlari o’rtasida eng katta taraqqiyot sun’iy intellektdan foydalanishga asoslangan ekspert tizimlarini ishlab chiqish sohasida qayd etildi.

Ma’lumotlar bazasi va banki haqida ma’lumotlar

   Tashkiliy boshqaruvning zamonaviy axborot tizim­lari qaror qabul qiluvchi mutaxassislar, rahbarlarga o’z vaqtida, ishonchli axborotlarni kerakli miqdorda olishga, avtomatlashtirilgan ofislarni tashkil qi­lish, kompyuterlar va aloqa vositalarini qo’llash bi­lan tovushli va rasmli …

Grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasi va uning dasturiy vositalari

Kompyuter taqdimotlari tushunchasi. Power Point ADP – ma’ruza qilishda prezentasiyalarni (taqdimotlarni) tayyorlash uchun xizmat qiladi.

Axborot texnologiyalarining ta’minoti

Axborot texnologiyasi axborot tizimlari bilan mukammal bog’langan bo’lib, ular uchun axborot texnologiyasi asosiy muhit hisoblanadi. Bir qaraganda axborot texnologiyasi va tizimi tushunchasi bir–biriga o’xshash ko’rinadi, aslida esa bunday emas.